Home picture Visit Trebinje 1

Resorts and Trebisnjica

Trebisnjica River and Picnic / Trebišnjica i izletišta

Trebisnjica
The Trebisnjica River, one of the longest underground rives in Europe, flows through Trebinje. It is 98 km long and with underground streams 187 km in length. The Trebisnjica flows through Gatacko, Cernicko and Fatnicko Polje, where it sinks into the earth only to reappear south of Bileca under the name Trebisnjica. It also appears as spring of Dubrovnik’s river Ombla, and the most part of Trebisnjica flows underground in the Neretva River.

Trebisnica River Visit Trebinje 001 (4)

Trebisnica River Visit Trebinje 001 (3)

Trebisnica River Visit Trebinje 001 (2)

Trebišnjica
Kroz Trebinje protiče rijeka Trebišnjica – jedna od najvećih ponornica u Evropi. Duga je 98 km, a sa podzemnim tokovima 187 km. Vode Trebišnjice protiču kroz Gatačko, Cerničko i Fatničko polje, gdje se u ponorima gube i ponovo izviru južno od Bileće pod imenom Trebišnjica. Vode rijeke Trebišnjice se pojavljuju i kao izvor dubrovačke rijeke Omble, a najveći dio otiče podzemnim tokom u Neretvu.


Lastva
Resort Lastva is 12 km remote from the town. It is placed on the shore of Lastva’s lake and it is very attractive to anglers, as well as to those who like spending time in nature. There are beautiful natural and manmade swimming pools there. Lastva is first mentioned in history in the 11th century. It is recognizable tourist destination and resort, with sport- recreation programs.

Resort Lastva Visit Trebinje 01

Resort Lastva Visit Trebinje 03

Resort Lastva Visit Trebinje 02

Lastva
Izletište Lastva udaljeno je 12 kilometara od grada. Smještena je na obalama Lastvanskog jezera, a veoma je privlačna ribolovcima, kao i onima koji vole da provode vrijeme u prirodi. Tu se nalaze prelijepi prirodni i vještački izgrađeni bazeni. Prvi put se u istoriji Lastva spominje u XI vijeku. Lastva je prepoznatljivo turističko odredište i izletište sa sportsko-rekreativnim sadržajima.


Jazina
Another well-known Trebinje’s resort is Jazina, popular with visitors all year round, especially in summer when it offers possibilities of swimming, sunbathing and relaxation in nature.

Visit Trebinje Jazina 01

Jazina 
Drugo poznato trebinjsko izletište je Jazina, koja je jako posjećena tokom cijele godine, a posebno u ljetnom periodu kad se pruža mogućnost kupanja, sunčanja i odmora u prirodi.


Studenac
Spring Studenac on The Trebisnjica River is the most beautiful location nearby the town, which is from times immemorial used by the citizens of Trebinje for picnics, schools in nature, etc. At this place there is even today one of the old treadmills, which gives this resort special charm.

Visit Trebinje Studenac 01

Studenac
Izvor Studenac na rijeci Trebišnjici je najljepša lokacija koja se nalazi u neposrednoj blizini grada, a koju su Trebinjci oduvijek koristili za izlete, piknike, škole u prirodi itd. Na prostoru Studenca i danas postoji jedan od starih dolapa, što mu daje posebnu draž.


Zubačka Ubla
Ubla (Zubci) are 25 km distant from the town. At this place, the manifestation dedicated to preservation of folk tradition and customs, with rich cultural-artistic program, is traditionally held. Ubla (Zubci) also give opportunity for doing winter sports.

Zubačka Ubla
Zubačka Ubla udaljena su 25 km od grada. U njima se tradicionalno održava manifestacija posvećena očuvanju narodne tradicije i običaja sa bogatim kulturno-umjetničkim programom. Zubačka Ubla pružaju i mogućnosti bavljenja zimskim sportovima.