Museum of Herzegovina

The museum is established in 1952. The first excavation it conducted in 1957 on the church St Peter in Zavala. In 1966, it published the first publication under the name Trebinje 1 of Vasilije Korac. In 1975, it initiates the journal Tribunija.

PHOTO 2

It has at its disposal about 1.500 m² of useful space, 800 m² of which is space for exhibition. Permanent displays and bequests:
– Ducic’s collection with valuable artistic exhibits (72 exhibits of stone plastic, 14 paintings of domestic and foreign painters, tapestry, mosaic, Japanese embroidery, Jovan Ducic’s orders, his ambassadorial clothes and his manuscripts);

– Permanent ethnological display Folklife and culture of Serbs in East Herzegovina in the second half of the 19th century and the first half of the 20th century;
– Permanent archaeological display with worthy exhibits from the Stone Age to middle age;
– Memorial exhibition of the paintings of Atanasije Popovic – 43 paintings of famous painter, gift of painter‘s brother Uros Popovic to town Trebinje;
– Bequest of painter Milena Sotra – 24 paintings with motifs of Herzegovina and Itinerary along Russia and 15 graphic arts of painter’s brother, famous graphic artist Branko Sotra;

–  Bequest of academic painter Milorad Corovic – 57 paintings;
– Bequest of writer and sculptor Radovan Zdral – 122 sculptures made of semi-precious stone. Apart from these permanent displays and bequests, there are 400 paintings, graphic arts, sculptures and other objects in the fund of Museum of Herzegovina. Annex on Usce (Lastva), bequest of Dubravka Kujacic in which exhibitions, promotions and concerts are held, is also part of Museum of Herzegovina. The museum also has the considerable collection of library’s material (the library with technical books from different areas of science, culture and art).

Apart from permanent displays and bequests, occasional exhibitions, poet recitals, promotions of books and music concerts are held in Museum of Herzegovina.
Muzej Hercegovine 2

Muzej Hercegovine

Muzej je osnovan 1952. godine. Prvo arheološko iskopavanje muzej je obavio 1957. godine na crkvi Sv. Petra u Zavali. Prvu publikaciju, pod nazivom Trebinje I, Vasilija Koraća, izdao je 1966. godine. Godine 1975. pokreće časopis Tribunija. Raspolaže sa oko 1.500 m² korisnog prostora, od čega je oko 800 m² izložbeni prostor.

Muzej Hercegovine 3

Stalne postavke i legati:
-Dučićeva zbirka sa vrijednim umjetničkim eksponatima (72 eksponata kamene plastike, 14 umjetničkih slika domaćih i inostranih slikara, tapiserija, mozaik, japanski vez, odlikovanja Jovana Dučića, njegova ambasadorska odora i njegovi rukopisi) ;

– Stalna etnološka postavka Narodni život i kultura Srba u istočnoj Hercegovini u drugoj polovini XIX vijeka i prvoj polovini XX vijeka;
– Stalna arheološka postavka sa vrijednim eksponatima od kamenog doba do srednjeg vijeka;
– Memorijalna izložba slika Atanasije Popović – 43 umjetničke slike poznatog slikara, dar gradu Trebinju slikarevog brata Uroša Popovića;
– Legat slikarke Milene Šotre – 24 umjetničke slike sa motivima Hercegovine i Putopis po Rusiji i 15 grafika slikarkinog brata, poznatog grafičara Branka Šotre;

– Legat akademskog slikara Milorada Ćorovića – 57 umjetničkih slika;
– Legat književnika i vajara Radovana Ždrala – 122 skulpture izrađene od poludragog kamena.
Pored ovih stalnih postavki i legata, u fundusu Muzeja Hercegovine nalazi se oko 400 umjetničkih slika, grafika, skulptura i drugih predmeta. U sklopu Muzeja Hercegovine djeluje i depadans na Ušću (Lastva), legat Dubravke Kujačić u kome se priređuju povremene izložbe, promocije, koncerti. Muzej posjeduje i značajnu zbirku bibliotečke građe (biblioteka sa stručnim knjigama iz različitih oblasti nauke, kulture i umjetnosti).

Osim stalnih postavki i legata, u prostorima Muzeja Hercegovine održavaju se povremene izložbe, poetski recitali, promocije knjiga i muzički koncerti.